Slider

a1

TIKI Svenska

Klicka här för att logga in till Tiki Svenska. Använd tikisvenska som användarnamn och lösenord för att se en demo.

TIKI NO

Klicka här för att logga in till Tiki NO. Använd demotikino som användarnamn och lösenord för att se en demo.

The English Minnits

Klicka här för att logga in till The English Minnits. Klicka på den gröna knappen Try It för att se en demo.

Tiki Läromedel - Specialpedagogiska läromedel för alla elever

Tiki Läromedel producerar och förmedlar specialpedagogiska läromedel som är bra för alla elever. Gemensamt för våra läromedel är att dina elever arbetar med en bit i taget och har möjlighet att repetera på ett varierat sätt.

Tiki Läromedel samarbetar med Lindblå Läs- och skrivutveckling i ett antal projekt.

Trädet Web

Trädet Web bygger automatiserad avkodning.
Trädet Web passar hela skolan men har också blivit en favorit inom SFI- och SVA-undervisningen. Trädet Web är en molntjänst med samma inriktning som det tidigare Windowsprogrammet Trädet 3.

Trädet Web är utvecklat av Lindblå Läs- och Skrivutveckling AB

Skrivarverkstaden

Kommer hösten 2019
Skrivarverkstaden inspirerar till ordlek och skrivande.

Trädet Web, Tiki Svenska och Skrivarverkstaden tillhör samma familj men behandlar olika sidor av språket. Trädet Web tränar avkodning. Tiki Svenska arbetar med läsförståelse. Skrivarverkstaden behandlar den innehållskapande sidan av språket.

Skrivarverkstaden är utvecklat av Lindblå Läs- och Skrivutveckling AB