Slider

a1

TIKI Svenska

Klicka här för att logga in till Tiki Svenska. Använd tikisvenska som användarnamn och lösenord för att se en demo.

TIKI NO

Klicka här för att logga in till Tiki NO. Använd demotikino som användarnamn och lösenord för att se en demo.

The English Minnits

Klicka här för att logga in till The English Minnits. Klicka på den gröna knappen Try It för att se en demo.

Varför ska du välja Tiki Reader?

Tiki Reader är ett specialpedagogiskt läromedel som inkluderar elever med särskilda behov. Det är en utmärkt utgångspunkt för ett läromedel för alla. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

tiki-wide
junior-wide

Tiki 1-3

Tiki 1–3 riktar sig till åk 7–9 i grundskolan och grundsärskolan och innehåller sammanlagt ca 275 övningar. Tiki 1–3 kan också fungera bra i gymnasiesärskolan.

Uppdrag

Varje del av Tiki 1–3 består av 20 läsuppdrag. Ett sådant uppdrag innehåller 3–5 övningar. Eleverna ser bara det uppdrag de arbetar med och de uppdrag de redan har avslutat. När eleverna har klarat ett uppdrag kommer nästa uppdrag fram automatiskt.

Grundidé

Den grundläggande idén i Tiki Reader är att eleverna arbetar med varje text mer än en gång och på mer än ett sätt. Liksom i Tiki Junior är detta arbetssätt delvis inspirerat av det som brukar kallas Reading Recovery.

Korta texter

Tiki 1 är uppbyggt av texter som innehåller 60–170 ord. Det motsvarar texter på under en halv A4-sida. Texterna i Tiki 2 innehåller 120–850 ord och Tiki 3 innehåller texter på upp till ca 1 200 ord – ca fyra A4-sidor.

Tiki Junior

Tiki Junior riktar sig till åk 1–6 i grundskolan och grundsärskolan och innehåller åtta steg med sammanlagt 200 övningar.

Uppdrag

Övningarna är indelade i uppdrag. Varje uppdrag innehåller 3–5 övningar. Eleverna ser bara det uppdrag de arbetar med och de uppdrag de redan har avslutat. När eleverna har klarat ett uppdrag kommer nästa uppdrag fram automatiskt.

Återkommande texter

Eleverna arbetar med alla texter mer än en gång och på mer än ett sätt. Detta arbetssätt är delvis inspirerat av det som brukar kallas Reading Recovery.

apple2

Tiki Reader riktar sig till elever i grundskolan och grundsärskolan.

Övningarna är indelade i uppdrag. Varje uppdrag innehåller 3–5 övningar. Eleverna ser bara det uppdrag de arbetar med och de uppdrag de redan har avslutat. När eleverna har klarat ett uppdrag kommer nästa uppdrag fram automatiskt.

Lyssna

Eleverna kan lyssna på alla texter i Tiki Junior och Tiki Reader 1 och 2. När de har bekantat sig med en text ska de ibland lösa uppgifter utan att lyssna. I Tiki 3 ska eleverna lösa fler uppgifter utan ljudstöd.

Konton

Varje elev som arbetar med Tiki Reader får ett eget konto och kan logga in från vilken enhet som helst som är uppkopplad mot internet. Alla elever tillhör en lärare som kan följa elevens arbete via sitt lärarkonto.