Om Tiki

Tiki Reader är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Lindblå Läs- och skrivutveckling AB och Universal Learning Games ULG AB.

Tiki säljs även av Inläsningstjänst AB.

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

© 2015 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB.

Kontakta Oss

Post: Box 8038, 350 08 Växjö

+46 70 185 90 57