Om Tiki och The English Minnits

Tiki Svenska är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Lindblå Läs- och skrivutveckling AB och Universal Learning Games ULG AB.

Tiki NO är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Peter Gröndal.

The English Minnits är utvecklat av Universal Learning Games ULG AB.

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

© 2015-2019 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB.

Kontakta Oss

Post: Box 8038, 350 08 Växjö

+46 70 185 90 57