Nummer 38 / Leonardos journal

Nummer 38/Leonardos journal är ett specialpedagogiskt läromedel som ger eleverna möjlighet att tillämpa den matematik som introducerats i årskurs 1-3 i grundskolan eller grundsärskolan.

Två delar

Som man kan förstå av namnet består Nummer 38/Leonardos journal av två delar. Dessa är ett digitalt äventyrsspel och ett antal digitala moduler.

De båda delarna kan användas oberoende av varandra.

Författare

Matematiskt manus till Nummer 38/Leonardos journal är författat av Stina Dahlström Ohlson och Anna-Lena Frisk – båda lärare i matematik i grundskolan.

Kontext

Ramberättelsen anknyter till äventyrsspelet The English Minnits och berättas för spelarna i korta avsnitt. Miljö och gestalter presenteras både i spelet och i journalen.
Hur det ser ut

Nummer 38

Spelet Nummer 38 fokuserar på addition, subtraktion och mönsterigenkänning.

Nummer 38_game
Bro_3A_webb

Leonardos Journal

De digitala modulerna – Leonardos Journal – tränar matematik i elva utvalda kategorier.

Journal_1_webb

Pris och Beställning

Elevkonton till Nummer 38 kostar 49 kronor. Artikelnummer TEM-3801.
Elevkonton till Leonardos journal kostar också 49 kronor. Artikelnummer TEM-LJ01.
Ett elevkonto för båda produkterna kostar 89 kronor. Artikelnummer TEM-38LJ01.
Mejla din beställning till info@tikireader.se