Om tillgänglighet i Tiki NO

Flera undersökningar visar att det mycket stora flertalet elever i grundskola, grundsärskola och andra skolformer spelar spel och är bekanta med spelens baskomponenter.

Förväntningar på spel – på vilka sätt skapar man tillgänglighet?

Läromedel på spelplattform behöver möta vissa förväntningar för att vara tillgängliga för användarna/eleverna.

  • De behöver vara en utmaning på något plan.
  • De ska innehålla en motståndare i någon form.
  • Spelarna ska få någon typ av belöning i spelet.
  • Spelet ska innehålla olika nivåer.

Utgångspunkten är att spel är elevernas plattform. Om vi introducerar för mycket hjälp eller för många förklaringar tar vi bort en del av igenkänningen för eleverna.

Watsons huvudkomponenter

Här följer en genomgång av hur spelet Watson och det vi kallar träningsanläggningen förhåller sig till SPSMs dokument Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel.

Tillgänglighet enligt dokument

Watson spel

Watson träning

all text går också att lyssna på Ja. 96% Ja.
texten markeras vid uppläsning Nej. Korta texter. Nej. Korta texter.
texten är åtkomlig för stödprogram Nej. Ja.
allt ljud finns också som text Ja. 96% Ja.
alla bilder finns också som text N/A N/A
det går att styra med olika styrsätt Ja. Ja.
det går att göra individuella inställningar Nej. Ja.
layouten är konsekvent Etablerad spelmiljö. Ja.
layouten är tydlig Etablerad spelmiljö. Ja.
övningar finns på olika nivåer Ja. Ja.
variationer på samma övningar finns Ja. Ja.
länkar är skrivna så att man förstå vart länken leder Inga länkar. Inga länkar.
att det finns en textversion, till exempel lättläst eller korta sammanfattningar Nej. Nej. Inget behov.
bilderna är relevanta för innehållet Ja. Ja.
utveckla i första hand för webb Ja. Ja.
använd standardformat Nej. Ja.
förbered för tillägg Nej. Ja.
beskriv navigering Ja. Linjär.