The English Minnits Listening Challenge

The English Minnits Listening Challenge innehåller 50 hörövningar. Övningarna utgår från spelet The English Minnits men innehållet är allmängiltigt. Du kan använda övningarna som bedömningsstöd eller som underlag för diskussion och dialogträning.

Listening Challenge

The English Minnits Listening Challenge kan användas som träning eller bedömningsstöd i årskurs 3–6.

Listening Challenge 1-5 bidrar till bedömning av hörförståelse.

Listening Challenge A–E ger underlag för bedömning av vad kursplanen i engelska beskriver som ”strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk”.

Dialoger i text

Till Listening Challenge A–E finns textversioner av de dialoger eleverna lyssnar på. Du kan använda dessa dialoger som facit eller som förberedelse innan eleverna lyssnar. Låt gärna eleverna läsa de kompletta dialogerna högt i par eller grupp.

Behåll materialet

The English Minnits Listening Challenge levereras som pdf-dokument och ljudfiler i mp3-format. Du får behålla materialet och kopiera pdf-dokumenten utan begränsningar på din skola.

TEM_LC_image

Pris och beställning

The English Minnits Listening Challenge kostar 995 kronor. Mejla din beställning till info@tikireader.se

Ange artikelnummer TEM-LC01

 .