Om Tiki Fakta

Tiki Fakta riktar sig till årskurs 3–6 i grundskolan, elever i grundsärskolan, elever i förberedelseklass och till nyanlända elever.

Faktatexter

Tiki Fakta består av fyra delar: Tiki Fakta 1–4. Varje del arbetar med ett antal specialskrivna texter som anknyter till hemkunskap, matematik, geografi, fysik, biologi, historia, musik, idrott och populärkultur.

I varje del finns tio uppdrag med sammanlagt cirka 50 övningar. Det totala innehållet i Tiki Fakta är 190 övningar.

Målgrupp

Texterna riktar sig till elever i årskurs 3–6 men är neutralt hållna för att också kunna fungera på något äldre läsare. Texterna är organiserade från den kortaste och enklaste till den längsta och mest komplexa.

Progression

Både texter och övningar är i stigande svårighetsgrad. I Tiki Fakta 1 är texterna korta och eleverna kan få hjälp i övningarna. För varje del blir texterna längre och mer komplexa och hjälpen minskar.

Läsförståelse

Tiki Fakta är träning i läsförståelse. Vi använder texterna för att träna och utveckla elevernas läsfärdighet. De är alltså inte tänkta att vara ämnesspecifika läromedelstexter även om vi medvetet försöker anknyta till ämnen i grundskolans årskurser 3–6.

Texterna i Tiki Fakta är inte kontrollerade mot flera av varandra oberoende källor men vi bedömer att innehållet är korrekt och går att verifiera.

Nivå

Tiki Fakta ligger på en något högre nivå än Tiki Junior. Följande skillnader finns jämfört med Tiki Junior 1–6:

  • Färre övningar har ljudstöd.
  • Övningarna saknar ibland en introduktion där rätt lösning visas.
  • Eleverna ska ibland gå tillbaka till tidigare övningar för att hitta rätt svar.
  • Det finns fler övningar där eleverna ska formulera egna svar.
  • Vi har lagt in förslag till rätt lösning av övningar där eleverna ska formulera egna svar. Dessa förslag visas enbart för läraren.
  • Flera alternativ kan vara rätt vid vissa flervalsfrågor.
  • I vissa övningar visar vi elevens läshastighet.
  • I Tiki Fakta ingår även övningar på ordkunskap.
  • Eleverna ska i vissa övningar hitta rätt rubrik och underrubriker till texten.
  • Det finns övningar där eleverna ska organisera viktiga delar av innehåller i en text för att visa att de kan se ett sammanhang.

Om Tiki Reader

Tiki Reader är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Lindblå Läs- och skrivutveckling AB och Universal Learning Games ULG AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten © 2015 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB.