Om tillgänglighet i Tiki NO

Här följer en genomgång av hur Tiki NO förhåller sig till SPSMs dokument Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel. Tiki NO använder en plattform som fortfarande utvecklas

Grundläggande tillgänglighet

Tiki NO

all text går också att lyssna på Ja.
texten markeras vid uppläsning Nej. Korta texter.
texten är åtkomlig för stödprogram Ja.
allt ljud finns också som text Ja.
alla bilder finns också som text N/A*
det går att styra med olika styrsätt Ja.
det går att göra individuella inställningar Nej. Inget behov.
layouten är konsekvent Ja.
layouten är tydlig Ja.
övningar finns på olika nivåer Ja.
variationer på samma övningar finns Ja.
länkar är skrivna så att man förstå vart länken leder Inga länkar.
det finns en textversion, till exempel lättläst eller korta sammanfattningar Nej. Inget behov.
bilderna är relevanta för innehållet Ja.
utvecklad i första hand för webb Ja.
använd standardformat Ja.
förberedd för tillägg Ja.
beskriven navigering Linjär.

*Om man ska identifiera en bild som en del av en övning i läromedlet kan det ibland vara kontraproduktivt med en beskrivning.