Om Tiki NO

Tiki NO är ett grundläromedel i NO som följer kursplanen för årskurs 1–9 i grundsärskolan.

Kapitel

Tiki NO innehåller 66 kapitel grupperade efter det centrala innehållet i kursplanen och indelade efter årskurs
1–3, 4–6 och 7–9.

Innehållet i varje kapitel presenteras på två sätt: i en webbmodul och som ett arbetsblad.

Bedömningsstöd och självskattning

Förutom kapitel och berättelser hittar du också bedömningsstöd i Tiki NO. Dessutom finns möjlighet för eleverna att själva skatta sina kunskaper.

Såväl bedömningsstöd som självskattning utgår från kursplanens kunskapskrav.

Produktionsstöd

Tiki NO är ett specialpedagogiskt läromedel som passar för alla elever.

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Filmer

I Tiki NO ingår vidare 14 filmer som belyser ett antal utvalda kapitel. Filmerna utgår från kapitlets huvudinnehåll och förtydligar eller utvecklar detta.

Bilder och manus

Du får fritt använda alla bilder som ingår i Tiki NO. Du får också bearbeta författarens manus om du vill kunna anpassa innehåll och form till dina elever.

Berättelser och myter

Tiki NO innehåller även fyra berättelser med anknytning till NO.

Översikt

Här hittar du en översikt över innehållet i Tiki NO.

Tiki NO

Demo och information

Vinjettbild_TIKI_NO_3

www.tikino.se hittar du både en demo av Tiki NO och information om innehåll, arbetssätt, lärarmaterial, licenser och priser. Logga in med demotikino både som användarnamn och lösenord. Om du klickar på bilden här kommer du direkt till demoinloggningen.

Licenser och priser

Tiki NO säljs med skollicens eller grupplicens.
En skollicens gäller för obegränsat antal användare på samma skolenhet och kostar 3990 för 12 månader (gäller 2019). Den skola som därefter förnyar licensen får 50% rabatt vid förnyandet.
Skollicensen har artikelnummer TNO–1901.

En grupplicens baseras på antalet elever som ska arbeta med Tiki NO. Varje elevlicens i en grupplicens kostar 395 kronor (gäller 2019).
Grupplicensen har artikelnummer TNO–1902.

Kontakta oss på info@tikireader.se om du vill beställa Tiki NO eller få mer information om licenser och priser.

Tiki NO för alla elever

Text_1

Även om Tiki NO utgår från det centrala innehållet grundsärskolans kursplan i NO, går Tiki NO utmärkt att använda för motsvarande innehåll i grundskolan. Du får då ett läromedel med korta texter, bildstöd och tydligt upplägg.

Läromedlet kan användas av alla elever och är anpassat för att ge stöd till elever som behöver det, oavsett orsak. Tiki NO fungerar även väl för nyanlända elever och andra elever som läser svenska som andraspråk.