Tiki Play

På Tiki Play hittar du gratis digitala övningar i flera ämnen. Du och dina elever får använda dem utan begränsningar. Du får också ladda ner och kopiera arbetsbladen som hör till övningarna.

Om du vill se alla övningar på en gång ska du använda följande inloggningsuppgifter:

Name: sept2020
Password: sept2020

Var kommer övningarna ifrån?

NO-övningarna kommer från Tiki NO. Du hittar all information om det fullständiga läromedlet på http://www.tikireader.se/tiki-no/

Historia och religionskunskap hör hemma i Tiki SO som kommer att publiceras under 2021. Tiki SO kommer att innehålla drygt 100 kapitel fördelade på fyra ämnen.

Övningarna i svenska har sitt ursprung i befintliga Tiki Svenska som arbetar på en annan plattform. Tiki Svenska har fokus på läsförståelse. Vi planerar en revidering och publicering på den plattform du kan prova här.

Engelskaövningarna är ett par exempel ur Tiki English Hello World som vi lanserar under 2021. Hello World innehåller realia om fyra engelsktalande personer och länder. Allt material finns på två nivåer.

De matematikövningar du hittar på Tiki Play ingår i läromedlet Nummer 38. Du hittar mer information på http://www.tikireader.se/nummer38/

Vi planerar att använda övningarna i ett kommande Tiki Matematik. Vi är därför mycket intresserade av att få in önskemål och synpunkter angående Tiki Matematik. Maila oss på info@tikireader.se

igaridag_1

Om Tiki

Grundtanken i Tikiläromedlen är att ta en bit i taget. Alla Tikititlar på den nya plattformen innehåller digitala moduler som eleverna kan arbeta med individuellt eller under din ledning. Du kan följa upp alla moduler med ett arbetsblad som kan användas för efterbearbetning eller bedömningsstöd.

Om du vill se övningarna ämnesvis ska du logga in med följande uppgifter:

Svenska sven2020/sven2020 åk 2-3 grundskola, grundsärskola
Engelska eng2020/eng2020 åk 4 grundskola, åk 7 grundsärskola
NO no2020/no2020 åk 1-3 grundskola, grundsärskola
Historia hist2020/hist2020 åk 4-9 grundsärskola
Religionskunskap rel2020/rel2020 åk 1-6 grundsärskola
Matematik ma2020/ma2020 från åk 3 grundskola och grundsärskola