Om Tiki SO

Tiki SO är ett grundläromedel i SO som följer kursplanen för årskurs 1–9 i grundsärskolan.

Licens och pris

Tiki SO kostar 3995 kronor för en skollicens. Licensen gäller i två år för obegränsat antal elever.

Kapitel

Tiki SO innehåller 143 kapitel grupperade efter det centrala innehållet i kursplanen och indelade efter årskurs 1–3, 4–6 och 7–9.

Innehållet i varje kapitel presenteras på två sätt: i en webbmodul och som ett arbetsblad.

Filmer

I Tiki SO ingår vidare 20 filmer som belyser ett antal utvalda kapitel. Filmerna utgår från kapitlets huvudinnehåll och förtydligar eller utvecklar detta.

Bilder och manus

Du får fritt använda alla bilder som ingår i Tiki SO. Du får också bearbeta författarens manus om du vill kunna anpassa innehåll och form till dina elever.

Bedömningsstöd och självskattning

Förutom kapitel och berättelser hittar du också bedömningsstöd i Tiki SO. Dessutom finns möjlighet för eleverna att själva skatta sina kunskaper.

Såväl bedömningsstöd som självskattning utgår från kursplanens kunskapskrav.

Produktionsstöd

Tiki SO är ett specialpedagogiskt läromedel som passar för alla elever.

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Översikt

Här hittar du en översikt över innehållet i Tiki SO.

Tiki SO

Prova på

europaupp_2

Du hittar några provkapitel på www.tikiso.se

Logga in med provatso både som användarnamn och lösenord.

Arbetsblad till provkapitlen finns här:

Arbetsblad Forntiden

Arbetsblad Kristendomen

Film Vikingatiden

Det finns 13 filmer i Tiki SO historia och religionskunskap. Här ser du ett exempel:

Prova mera Tiki!

buddhismvardag_4

Tiki innehåller övningar i flera ämnen.

Gå till https://www.play.tikilaromedel.se/home

Logga in med sept2020 både som användarnamn och lösenord.

Du får gärna prova de kapitel du hittar där tillsamman med dina elever.

Arbetsblad hittar du här:

http://www.tikireader.se/tiki-play/