Om Tiki Svenska

Tiki Svenska är en webbtjänst som tränar läsförståelse på svenska. Tiki Svenska riktar sig till grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Dessutom passar Tiki Svenska för elever i förberedelseklass och nyanlända elever.

Specialpedagogik

Tiki Svenska är ett specialpedagogiskt läromedel som passar för alla elever. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mål och metod

I Tiki Svenska är målet att eleverna ska kunna läsa allt längre texter och förstå vilket innehåll de förmedlar – både på och mellan raderna.
I Tiki Svenska arbetar eleverna med varje text mer än en gång. Eleverna tränar förståelse genom att läsa, lyssna och arbeta med olika typer av frågor och uppgifter knutna till texten.

Två block

Tiki Svenska är uppdelat i två block – Tiki Junior, Tiki Fakta och Tiki Tänk som riktar sig till årskurs F-6 samt Tiki Hög 1–3 och Tiki Mix som riktar sig till åk 7–9.