Om Tiki Tänk

Tiki Tänk riktar sig till vana läsare i årskurs 4–6 eller till äldre elever som läser
svenska som andraspråk och som är redo för en utmaning.

Omfång

I Tiki Tänk arbetar eleverna med färre uppdrag än i många andra delar av Tiki Svenska. Texterna i Tiki Tänk är dock betydligt längre och övningarna kräver mer tankearbete.

Tiki Tänk 1 innehåller sex uppdrag med totalt 30 övningar. Texterna innehåller sammanlagt ca 5 500 ord.

Även Tiki Tänk 2 innehåller sex uppdrag med totalt 30 övningar. Texterna innehåller sammanlagt ca 10 000 ord.

Fokus

I Tiki Tänk ligger fokus på att läsa längre texter och förstå vad som händer mellan raderna. Ett andra fokus är ordkunskap och träning på idiomatiska uttryck.

Fiction – skribenter

Tiki Tänk finns i två delar och innehåller fictiontexter. Fyra olika skribenter har bidragit med texter. Alla skribenterna är pedagoger med lång erfarenhet av undervisning och lästräning.

Progression

I Tiki Tänk 1 finns separata övningar som tränar ord och uttryck. I Tiki Tänk 2 finns enbart texter med tillhörande frågor.

Illustrationer

I Tiki Tänk 1 är alla texter illustrerade. I Tiki Tänk 2 förekommer det bilder endast i de första texterna. Dels blir texterna längre och kräver sitt utrymme, dels ser vi det som ytterligare en höjning av nivån på läsningen.

Profil

Tiki Tänk skiljer sig från Tiki Junior och Tiki Fakta på följande punkter:

  • Man kan inte lyssna på texterna.
  • Texterna presenteras bara en gång – de upprepas inte.
  • I Tiki Tänk finns inga lucktexter.
  • Innehållsfrågorna fokuserar på vad som står mellan raderna.
  • Texterna i Tiki Tänk 2 är långa och uppdelade i avsnitt.
  • I några av övningarna i Tiki Tänk 1 visas inte rätt svar. Det gäller övningar på ord och uttryck. Facit finns i lärarhandledningen på Tiki Tänks menysida.

Om Tiki Reader

Tiki Reader är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Lindblå Läs- och skrivutveckling AB och Universal Learning Games ULG AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten © 2015 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB.