Videoguider för Tiki

Vad är Tiki Svenska

Registrera konton och klasser

Inloggning och meny

Välja delar och resultat

Gula övningar och läraren

Om Tiki Reader

Tiki Reader är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Lindblå Läs- och skrivutveckling AB och Universal Learning Games ULG AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten © 2015 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB.