Watson – ordkunskap på svenska och engelska

Watson är ett läromedel som tränar ordkunskap. Watson består av ett spel, en träningsanläggning och ett antal kopieringsunderlag.

Watson – ett läromedel

Watson är ett läromedel som tränar ordkunskap. Watson består av flera delar som kan användas var för sig eller tillsammans. Huvudkomponenten är ett strategispel. I Watson kan man arbeta både på svenska och på engelska.

Watson siktar till att utvidga elevernas språk och tränar i första hand abstrakta ord och begrepp som är gemensamma för flera ämnesområden.

Watson riktar sig till elever i grundskolans årskurs 4 och uppåt. Särskilt fokus ligger på elever med språkstörning.

Spelet

Spelet Watson är ett strategispel där spelarens uppgift är att tyda meddelanden och att agera på dem. Spelmiljön är en kartbild över en ockuperad stad. Meddelanden kommer från fienden, från personer i staden – och från ett helt oväntat håll…

Spelaren väljer själv nivå och språk vid inloggningen.

Träningsanläggningen

Till Watson hör också en uppsättning digitala övningar som inte är i spelform. De innehåller delar av stoffet i spelet och kan användas som förberedelse för spelet, som uppföljning eller parallellt med spelet. Vår tanke är att stoffet i sig är relativt utmanande – det fokuserar på abstrakta begrepp som är gemensamma för flera områden – och ett det är en stor fördel att arbeta med detta innehåll på flera sätt.

Liksom i själva spelet finns det övningar både på svenska och på engelska i Watsons träningsanläggning.

Träningsanläggingen – ger särskilt stöd

För den pedagog som vill arbeta särskilt med enstaka eller ett fåtal elever ser vi att det kan vara bra att lägga lite tid på träningsanläggningen. Här kan man resonera både om huvudorden och om den mening de har för sammanhanget. Frågorna som hör till meddelandena här handlar ofta om vad som sägs mellan raderna och vad som blir resultatet av ett förhållande eller en handling

Arbetsblad

I Watson ingår även 12 arbetsblad på svenska. De färdiga bladen kan användas som uppföljning eller som bedömningsstöd. Tillsammans med den ordlista som finns till den svenska delen kan de också användas som mall för att göra egna arbetsblad. Vi tänker oss att eleverna själva kan göra arbetsblad efter det att de tränat på några av de färdiga bladen. Därför finns arbetsbladen både som pdf-filer för utskrift och som Word-dokument. Lärare och elever får fritt använda och förändra dessa arbetsblad inom ramen för en klasslicens.

Ordlistor

Till den svenska delen av Watson finns en ordlista som innehåller ca 475 ord som ingår i det centrala innehållet i läromedlet. I listan visas de i den form de står i spelets meddelanden.

Det finns även en ordlista till det engelska innehållet i Watson. I denna lista finns de engelska uppslagsorden med sina svenska översättningar. Listan innehåller ca 850 uppslagsord. Eleverna kan använda listan när de spelar spelet eller när de provar att göra egna arbetsblad med de två färdiga engelska arbetsbladen som mall.

Arbetsmodell

Vår egen tanke är att man arbetar med Watson då och då under en längre period – kanske flera läsår. Det tar en elev 10-15 minuter att spela tio omgångar i spelet. Efter första gången spelaren har slutfört dessa tio omgångar sparas spelarens resultat. Man kan alltså återvända till spelet efter ett uppehåll. Spelet berättar inte en sammanhängande historia och man tappar inte tråden om man bara spelar en stund då och då.

De övriga digtitala övningarna fungerar på samma sätt: man kan jobba lite då och då. Där sparas resultatet på varje enskild övning och eleverna kan fortsätta där de slutade vid förra arbetstillfället.

Produktionsstöd

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.