Watson – ordkunskap på svenska och engelska

Watson – ett läromedel

Watson är ett läromedel som tränar ordkunskap. Watson består av flera delar som kan användas var för sig eller tillsammans. Huvudkomponenten är ett strategispel. I Watson kan man arbeta både på svenska och på engelska.

Watson siktar till att utvidga elevernas språk och tränar i första hand abstrakta ord och begrepp som är gemensamma för flera ämnesområden.

Watson riktar sig till elever i grundskolans årskurs 4 och uppåt. Särskilt fokus ligger på elever med språkstörning.

Spelet

Spelet Watson är ett strategispel där spelarens uppgift är att tyda meddelanden och att agera på dem. Spelmiljön är en kartbild över en ockuperad stad. Meddelanden kommer från fienden, från personer i staden – och från ett helt oväntat håll…

Spelaren väljer själv nivå och språk vid inloggningen.

Träningsanläggningen

Till Watson hör också en uppsättning digitala övningar som inte är i spelform. De innehåller delar av stoffet i spelet och kan användas som förberedelse för spelet, som uppföljning eller parallellt med spelet. Vår tanke är att stoffet i sig är relativt utmanande – det fokuserar på abstrakta begrepp som är gemensamma för flera områden – och ett det är en stor fördel att arbeta med detta innehåll på flera sätt.

Liksom i själva spelet finns det övningar både på svenska och på engelska i Watsons träningsanläggning.

Särskilt stöd

För den pedagog som vill arbeta särskilt med enstaka eller ett fåtal elever ser vi att det kan vara bra att lägga lite tid på träningsanläggningen. Här kan man resonera både om huvudorden och om den mening de har för sammanhanget. Frågorna som hör till meddelandena här handlar ofta om vad som sägs mellan raderna och vad som blir resultatet av ett förhållande eller en handling

Arbetsblad

I Watson ingår även 12 arbetsblad på svenska. De färdiga bladen kan användas som uppföljning eller som bedömningsstöd. Tillsammans med den ordlista som finns till den svenska delen kan de också användas som mall för att göra egna arbetsblad. Vi tänker oss att eleverna själva kan göra arbetsblad efter det att de tränat på några av de färdiga bladen. Därför finns arbetsbladen både som pdf-filer för utskrift och som Word-dokument. Lärare och elever får fritt använda och förändra dessa arbetsblad inom ramen för en klasslicens.

Ordlistor

Till den svenska delen av Watson finns en ordlista som innehåller ca 475 ord som ingår i det centrala innehållet i läromedlet. I listan visas de i den form de står i spelets meddelanden.

Det finns även en ordlista till det engelska innehållet i Watson. I denna lista finns de engelska uppslagsorden med sina svenska översättningar. Listan innehåller ca 850 uppslagsord. Eleverna kan använda listan när de spelar spelet eller när de provar att göra egna arbetsblad med de två färdiga engelska arbetsbladen som mall.

Arbetsmodell

Vår egen tanke är att man arbetar med Watson då och då under en längre period – kanske flera läsår. Det tar en elev 10-15 minuter att spela tio omgångar i spelet. Efter första gången spelaren har slutfört dessa tio omgångar sparas spelarens resultat. Man kan alltså återvända till spelet efter ett uppehåll. Spelet berättar inte en sammanhängande historia och man tappar inte tråden om man bara spelar en stund då och då.

De övriga digtitala övningarna fungerar på samma sätt: man kan jobba lite då och då. Där sparas resultatet på varje enskild övning och eleverna kan fortsätta där de slutade vid förra arbetstillfället.

Kvantitet och nivåer

Spelet Watson innehåller ca 500 meddelanden på svenska och ca 300 på engelska. I stort följer den engelska versionen den svenska. Vår och författarnas tanke är att språk berikar varandra och att eleverna kan växla mellan den svenska och den engelska versionen efter eget gottfinnande.

I spelet Watson kommer meddelanden på tre olika svårighetsnivåer. Eleverna väljer själva vilken nivå de vill arbeta på för tillfället. Meddelandena blandas dock mellan olika svårighetsnivåer så att det även på det högsta nivån kan komma relativt lätta meddelanden och tvärtom: på nivå 1 finns även ett fåtal svåra meddelanden.

Författare

Det svenska manuset till Watson har författats av docent Gudrun Svensson, Linnéuniversitetet. Gudrun är docent i svenska som andraspråk och expert på transspråkande.

Manus har anpassats till engelska av Tim Hume, BA. Tim har undervisat i engelska i många länder och på många stadier. Han bor och verkar i södra England.

Spelet Watson

Turns – omgångar

Watson är indelad i turnseller omgångar. I varje omgång får spelaren 1-3 meddelanden att tyda och agera på. Det tar bara några minuter att spela en omgång.

Spelets miljö

Spelets miljö är en kartbild över en ockuperad stad. I staden visas dock ingen aktivitet mellan fiende och befolkning utan kartan används för att identifiera varifrån meddelanden sänds.

Spelaren arbetar i en räddningscentral och har två huvuduppgifter:

  • Följa fiendens kommunikation.
  • Tyda meddelanden från stadens invånare och agera på dem.

Fiendens meddelanden

Fiendens meddelanden är kortfattade och något kärva.

I en typ av meddelanden är spelarens uppgift att hitta synonymer till vissa ord i meddelandet.

EN_bild

Här ligger språkligt fokus på variation av verb genom synonymer av olika svårighetsgrad och abstraktion.

I den andra typen av fiendemeddelanden står frågeformuleringar och prepositioner i fokus.

ENB_bild

Text och ljud

Alla meddelanden presenteras med både text och ljud.

Wats_eng

Meddelanden från personer i staden

Även meddelanden från personer i staden kommer i olika kategorier. I en kategori arbetar Watson med en variation av vardagligt språk och skolspråk. Visst fokus ligger här på avledningar och synonymer.

FR_bild

Kontext och vardagskunskap

All ordkunskapsträning sker i kontext – i ett sammanhang. Även om vårt fokus är på abstrakta begrepp använder vi konkreta substantiv för att skapa intressanta situationer. Watson tar också upp ett visst mått av vardagskunskap:

Vilken temperatur ska det vara i ett kylskåp?

Hur släcker man bäst en gryta olja som brinner?

Får hur gamla bilar som helst köra på våra vägar?

Wats_eng

Elevkonton

Dina elever behöver ett eget konto för att spela Watson. Efter 10 rundor börjar resultaten sparas till elevens konto. Spelet sparar endast spelstatistik och visar inte elevens språkliga utveckling.

Stats

Eleverna använder samma kontouppgifter för att logga in till Watsons träningsdel. Där kan du följa elevernas arbete om du vill. Det är dock inte nödvändigt eftersom eleverna kommer att lösa alla uppgifter – förr eller senare.

Om du vill använda Watson som bedömningsstöd rekommenderar vi de 12 färdiga arbetsbladen som ingår i läromedlet.

Licenser

Watson säljs med klasslicens för 30 elever, specialpedagogisk licens för 40 elever eller skollicens för obegränsat antal elever. Licenserna för de digitala delarna gäller för 12 månader. Kopieringsunderlag och dokument får skolan behålla.

Produktionsstöd

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.