Watson – ordkunskap på svenska och engelska

Watson är ett strategispel som tränar ordkunskap. Spelarens uppgift är att tyda meddelanden och att agera på dem. Spelmiljön är en kartbild över en ockuperad stad. Meddelanden kommer från fienden, från personer i staden – och från ett helt oväntat håll…

Watson lanseras under vårterminen 2020.

Watson – vad och för vem?

Watson siktar till att utvidga elevernas språk och tränar i första hand abstrakta ord och begrepp som är gemensamma för flera ämnesområden.

Watson riktar sig till elever i grundskolans årskurs 4 och uppåt. Särskilt fokus ligger på elever med språkstörning.

Kvantitet och nivåer

Watson innehåller ca 500 meddelanden på svenska och ca 300 på engelska. I stort följer den engelska versionen den svenska. Vår och författarnas tanke är att språk berikar varandra och att eleverna kan växla mellan den svenska och den engelska versionen efter eget gottfinnande.

I Watson kommer meddelanden på tre olika svårighetsnivåer. Eleverna väljer själva vilken nivå de vill arbeta på för tillfället. Meddelandena blandas dock mellan olika svårighetsnivåer så att det även på det högsta nivån kan komma relativt lätta meddelanden och tvärtom: på nivå 1 finns även ett fåtal svåra meddelanden

Författare

Det svenska manuset till Watson har författats av docent Gudrun Svensson, Linnéuniversitetet. Gudrun är docent i svenska som andraspråk och expert på transspråkande.

Manus har anpassats till engelska av Tim Hume, BA. Tim har undervisat i engelska i många länder och på många stadier. Han bor och verkar i södra England.

Watson

Turns – omgångar

Watson är indelad i turnseller omgångar. I varje omgång får spelaren 1-3 meddelanden att tyda och agera på. Det tar bara några minuter att spela en omgång.

Spelets miljö

Spelets miljö är en kartbild över en ockuperad stad. I staden visas dock ingen aktivitet mellan fiende och befolkning utan kartan används för att identifiera varifrån meddelanden sänds.

Spelaren arbetar i en räddningscentral och har två huvuduppgifter:

  • Följa fiendens kommunikation.
  • Tyda meddelanden från stadens invånare och agera på dem.

Fiendens meddelanden

Fiendens meddelanden är kortfattade och något kärva.

I en typ av meddelanden är spelarens uppgift att hitta synonymer till vissa ord i meddelandet.

EN_bild

Här ligger språkligt fokus på variation av verb genom synonymer av olika svårighetsgrad och abstraktion.

I den andra typen av fiendemeddelanden står frågeformuleringar och prepositioner i fokus.

ENB_bild

Text och ljud

Alla meddelanden presenteras med både text och ljud.

Wats_eng

Meddelanden från personer i staden

Även meddelanden från personer i staden kommer i olika kategorier. I en kategori arbetar Watson med en variation av vardagligt språk och skolspråk. Visst fokus ligger här på avledningar och synonymer.

FR_bild

Kontext och vardagskunskap

All ordkunskapsträning sker i kontext – i ett sammanhang. Även om vårt fokus är på abstrakta begrepp använder vi konkreta substantiv för att skapa intressanta situationer. Watson tar också upp ett visst mått av vardagskunskap:

Vilken temperatur ska det vara i ett kylskåp?

Hur släcker man bäst en gryta olja som brinner?

Får hur gamla bilar som helst köra på våra vägar?

Wats_eng

Elevkonton

Dina elever behöver ett eget konto för att spela Watson. Efter 10 rundor börjar resultaten sparas till elevens konto. Spelet sparar endast spelstatistik och visar inte elevens språkliga utveckling.

Stats

Uppföljning och bedömning

Till Watson hör ett antal arbetsblad som kan användas för uppföljning och bedömning. Arbetsbladen får skrivas ut och kopieras fritt på skolenheten. På varje arbetsblad finns ett antal uppgifter med ord och uttryck som eleverna mött i spelet. De allra flesta exemplen är tagna från nivå 1.

Eleverna kan arbeta helt fritt med spelet Watson. Läraren kan när som helst följa upp eller bryta av med ett arbetsblad. Vår tanke är att man också använder arbetsbladet som utgångspunkt för ett resonemang om de uppgifter som finns där.

Produktionsstöd

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.